Tại sao phải kiểm soát cảm xúc khi giao dịch trên thị trường Forex?

Đem theo cảm xúc khi giao dịch là con đường dẫn nhà giao dịch từ thất bại này đến thất bại khác. Giao dịch theo cảm xúc là cửa ngõ dẫn đến việc tự làm hại bản thân và mất càng thêm mất. Mọi đánh giá về thị trường của bạn phải dựa trên các … Đọc tiếp Tại sao phải kiểm soát cảm xúc khi giao dịch trên thị trường Forex?